Astrologische Vereniging Ophiochus

De slangendrager als 13e sterrenbeeld


Welkom bij Ophiochus!

Ophiochus is de naam van de enige Friese astrologische vereniging. Een bijzondere naam, met een sterrenbeeld op een bijzondere plek aan de hemel. Het is het dertiende sterrenbeeld; de slangendrager met een heel eigen symboliek. Lees hier meer over bij 'Wat betekent Ophiochus'. 

We organiseren 7 keer per jaar op woensdagavonden interessante lezingen over astrologie. Twee hiervan zijn astro café's waar we onze inzichten delen en van elkaar leren. We kiezen tijdens de avonden zo nu en dan zijwegen die eveneens leiden naar inzicht. Eens per jaar bieden wij een dag waarbij er uitgebreider ingegaan wordt op de materie. 

 

Visie:

De vereniging heeft ten doel om het contact en de uitwisseling tussen astrologen (en geïnteresseerden in de astrologie) te vergroten, te inspireren, astrologische thema’s uit te diepen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.   

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en astro- café’s, door contacten te leggen en te onderhouden met andere astrologische en aanverwante organisaties.

 

Bestuur:

Sytie Peckelsen Huisman: voorzitter

Anna Hoeksema: secretaris

Tonny Hollander: penningmeester

Ida van der Wal

 

Het bestuur wil naar een roulerend systeem, zodat de leden bij toerbeurt tijdelijk deel uitmaken van het jaarlijkse bestuur. 

 Vanaf januari 2018 verlaten Tonny (penningmeester) en Anna (secretaris) het bestuur. Er zijn dus nieuwe enthousiaste bestuursleden nodig! Wie wil onze taken overnemen? Voor informatie over wat deze taken inhouden kun je de bestuursleden zelf vragen".    


Kamer van Koophandel: Astrologische Vereniging Ophiochus, nummer KVK 0117735